Pozostałe

Seminarium naukowe pt. Współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej”

Seminarium to miało miejsce w Lublinie dnia 15 grudnia 2015 roku, a zorganizowali je: Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Było to zorganizowane w formie konferencje. Celem seminarium była aktualizacja wiedzy z problematyki funkcjonowania Obrony Cywilnej i Terytorialnej w Polsce, a także nawiązanie do dokumentów strategicznych RP – Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2022, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014, wymiana doświadczeń zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych i ochronnych, nauczycieli akademickich, nauczycieli i innych. W bogatym programie seminarium jego uczestnicy mogli znaleźć dla siebie takie tematy:

Obrona Terytorialna Polski w XXI wieku, Obrona Cywilna i Obrona Terytorialna w prawie międzynarodowym oraz wewnętrznym RP, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna jako nieodzowny element systemu Obrony Cywilnej, organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie powiatu, Ochrona dóbr kultury, jako istotne zadanie obrony cywilnej, miejsce i rola WSZW w zarządzaniu kryzysowym oraz wszystko o kwartalniku „Bellona”.

Ponadto Seminarium zostało uświetnione pokazem sprzętu ratowniczo – gaśniczego a dokładnie mówiąc do akcji wkroczył specjalistyczny samochód do ratownictwa chemicznego. Uczestnicy Seminarium otrzymali na jego zakończenie materiały dydaktyczne na następujące tematy: funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, jak i również miejsce i rola WSZW w zarządzaniu kryzysowym. Wskazano również na Obronę Terytorialną Polski w XXI wieku, ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej, czy oznakowanie obiektów komunalnych, bądź pojazdy pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje się również system kontenerowy w Państwowej Straży Pożarnej oraz współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *