Pozostałe

Uprawnienia niezbędne do obsługi wózków jezdniowych unoszących

Obsługa wózków unoszących, czyli tzw. paleciaków wymaga specjalnego szkolenia i uzyskania stosownych uprawnień. Zwykłe szkolenie stanowiskowe przeprowadzane przez kierownika jest w tym przypadku niewystarczające.

Szkolenie jest wymagane

W Kodeksie pracy istnieją zapisy mówiące o tym, że do pracy nie powinien być dopuszczony pracownik, który nie posiada wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym obsługa silnikowych wózków jezdniowych unoszących może generować poważne zagrożenia. Chodzi nie tylko o ryzyko uszczerbku na zdrowiu samego kierującego i postronnych pracowników, ale również ryzyko uszkodzenia przewożonych towarów i zaplecza technicznego danego zakładu pracy. W związku z tym obowiązek szkolenia operatorów wózków jest głęboko uzasadniony. O jego wypełnienie powinien zadbać sam pracodawca.

Zakres szkolenia

Szkolenie takie musi uwzględniać kilka podstawowych zagadnień. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają budowę wózka widłowego oraz jego szczegółowe parametry. Ma on przecież być narzędziem ich pracy. Następnie przeprowadzana jest bardzo istotna część praktyczna, która obejmuje obsługę wózka, w tym jego uruchamianie oraz kierowanie nim. Ogromna część szkolenia to zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy. Osoby szkolone zostają zapoznane z głównymi zagrożeniami występującymi podczas obsługi wózka. Szkoleniowiec instruuje je także, jak bezpiecznie wykonywać prace operatora związaną z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. Operator po przejściu szkolenia powinien potrafić uwzględnić warunki lokalne panujące w danej hali. Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem jest sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. W trakcie wykonywania pracy operator może znaleźć się w nietypowych i niespodziewanych okolicznościach. Musi umieć działać szybko, rozsądnie i bezpiecznie.

Komu zlecić szkolenie? Najlepiej wybrać sprawdzony zewnętrzny ośrodek, który proponuje kursy tego rodzaju. Firma tarbonus.pl ma w swojej ofercie trzynastogodzinny kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, który kończy się otrzymaniem stosownego zaświadczenia, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo uczestnicy kursy mogą liczyć na materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *